psychology

Психологично консултиране

Психологичното консултиране е в рамките на няколко срещи и е предназначено за разглеждане и диагностициране

heart

Психотерапия

Психотерапията в общия случай е не по-малко от 3 месеца, като срещите са всяка седмица.

bipolar

Тревожности

Паническо разстройств, Социална фобия, Специфични фобии, Посттравматично стресово разстройство

Здравейте!

Казвам се Антония Малчева и съм дипломиран клиничен психолог и психотерапевт в гр.Перник. Предлагам и становища пред ТЕЛК.

Светът, в който живеем, понякога не е приветливо място. Забързаното ежедневие, стресът, липсата на време и множеството отговорности, които поемаме неминуемо оставят своите негативни следи в нашето психично функциониране. Професионалното прегаряне /“бърнаут“/, агресията, паник-атаките, депресията, тревожността, трудностите в личните взаимоотношения  са част от тези следи. Важното е да знаете, че не сте сами и можете да преминете по-леко през тези състояния. Винаги можете да потърсите професионална помощ в безопасна и безпристрастна среда, базирана на взаимно доверие и партньорство.

През май 2023 г. отвори врати вторият ми кабинет, който се намира в гр.Перник, ул."Търговска" №13, ет.2, Кабинет за душата в Център за личностно развитие "У дома"

antonia1

Психологично становище за ТЕЛК

В част от писмата, ТЕЛК изискват и психологично становище като неразделна част от необходимите документи за явяване пред комисия. Психологичното становище представлява специална тестова методика, състояща се от няколко батерии тестове. Продължителността на изследването в общия случай е около 20-30 мин. Готовите становища се предават на пациента до 2 работни дни, в 2 оригинални екземпляра.

Цена на психологично становище – 70 лв.

* При явяване за психологично становище, моля да представите копия на всички актуални към момента епикризи и актуална психиатрична консултация/ако се изисква такова/.

НЕЛК/ТЕЛК (национални/териториални експертни лекарски комисии) са орган, пред който се явяват лица за освидетелстване на трайна неработоспособност.

В писмата си до пациентите, ТЕЛК изискват редица документи, доказващи наличието на конкретно заболяване или коморбидно (наличие на няколко заболявания, допълващи основното заболяване) такова, което не позволява на страдащия да упражнява работна дейност – напълно или частично. Когато се отнася за психично страдание или органна увреда, свързана с мозъчната дейност, ТЕЛК изисква като част от задължителните документи психологично становище. В психологичното становище се описва насочващата диагноза след последната хоспитализация на пациента и квалифициран психолог прави преглед, който се състои от беседа и специализирана батерия от психодиагностични тестови методики. Тестовата част на прегледа има за цел да установи когнитивните възможности на пациента. Тези когнитивни възможности са свързани с вниманието, ориентация, памет, гнозис и праксис (сетивни усещания и прогнозирани двигателни умения), екзекутивни функции, езикови умения, социална когниция и визуално-пространствени умения. При част от заболяванията цялостната когниция е сравнително запазена и позволява на пациента да продължи живота си самостоятелно. При коморбидните заболявания, особено ако са с продължителен характер, когнитивните функции са силно нарушени и страдащия се нуждае от асистент или роднина, който да се грижи за него. Продължителността на самото психологичното изследване в общия случай е около 40-50 мин., в които психологът провежда беседата, прилага конкретна тестова методика и след това обработва резултатите.

Готовите психологични становища се предават на пациента до 2 работни дни, в 2 оригинални екземпляра.

Цена на психологично становище – 70 лв.

* При явяване за психологично становище, моля да представите всички актуални към момента епикризи и актуална психиатрична консултация/ако се изисква такова/.

Адрес: гр. Перник, ул.“Търговска“ №13, ет.2 - Център за личностно развитие "У дома"

Психотерапевтични услуги в Перник

psychology

Психологическо консултиране

Психологичното консултиране в обшщите случаи е с продължителност от 1 до з срещи и се препоръчва при конкретен проблем, които причинява определен, кратковременен дискомфорт на клиента в общуването или ежедневието му. 

heart

Психотерапия

Психотерапията е продължителен и дълбинен подход, в който клиента активно си взаймодейства с терапевта. Целта на психотерапията е чрез определени техники, приложени от терапевта, клиента да модифицира свои дисфункционални модели на поведение или общуване. По този начин клиена ще подобри житейското си фукнциониране и ще се интегрира по-добре в обществото.   

bipolar

Паническо разстройство

Едно от най-често срещаните тревожни разстройства, наблюдавани през последното десетилетие. Старото му наименование е страхова невроза. Характерно за него е епизодична проява на силен, специфичен страх без причина на пръв поглед или т.н. "паническа атака". Можете да го разпознаете със следните симптоми: силно сърцебиене, интензивно потене, изтръпване на крайници, световъртеж, чувство на задушаване, деперсоналицазия или дереализация. Често клиентите го описват "като че умирам". Интензивността му варива при различните случаи. Последван е от вторичен страх за загуба на контрол над самия себе си. Добрата новина в този случай, е че този тип тревожност се повлиява много добре от терапия и приема на медикаменти не е наложителен, с изключение на по-тежките и интензивни пристъпи. При тях терапията се води паралелно с медикаментозното лечение като се поставя за цел спиране на медикаментите след като се открие причината за пристъпите и клиентът се научи да овладява последващите такива.

depression

Депресията

Депресивното разстройство е втората по разпространение болест в света, след онкологичните заболявания. Това означава, че всеки втори човек има личен опит с депресивен епизод, или познава някой, който е имал такъв. Тези данни са достатъчно стряскащи, за да ни покажат важността по отношение на лечението на депресията и нейната профилактика.

Клиничните проучвания са категорични, че едно от най-ефективните и лечения е чрез метода на когнитивно-поведенческата психотерапия. При по-тежки депресивни състояния, в лечението се включват и антидепресанти, предписани от психиатър. Те подпомагат работата на психотерапевта за определен период от време – най-често до 6 месеца. След това медикаментите се спират по схема, определена отново от психиатър, но работата с психотерапевта трябва да продължи с цел пълното възстановяване на пациента. Това се налага, защото само чрез медикаменти депресивните състояния биват потискани, но не се лекуват причините, довели пациента до страданието му.

Често задавани въпроси

С каква продължителност е едно посещение при психологично консултиране?

Едно посещение при психологично консултиране е с продължителност 50 мин.

С каква продължителност е едно посещение при психотерапевтичен процес?

Едно посещение при психотерапевтичен процес е 50 минути.

Каква е цената за една сесия?

Цената на една сесия е 60 лева.

Консултирате ли деца?

Да, работя с деца на възраст над 7 години.

Работите ли със семейни двойки?

Да, провеждам сесии със семейни двойки. 

За колко време ще получа резултати?

В зависимост от направената заявка и до колко клиена е ангажиран с терапевтичния процес, резултатите от общата ни работа могат да бъдат в диапазона от 3 месеца до 1 година. Всичко е строго индивидуално! 

За колко време ще получа резултати?

В зависимост от направената заявка и до колко клиена е ангажиран с терапевтичния процес, резултатите от общата ни работа могат да бъдат в диапазона от 3 месеца до 1 година. Всичко е строго индивидуално! 

Какво е психологично становище за ТЕЛК?

В писмата си до пациентите, ТЕЛК изискват редица документи, доказващи наличието на конкретно заболяване или коморбидно (наличие на няколко заболявания, допълващи основното заболяване) такова, което не позволява на страдащия да упражнява работна дейност – напълно или частично. Когато се отнася за психично страдание или органна увреда, свързана с мозъчната дейност, ТЕЛК изисква като част от задължителните документи психологично становище. В психологичното становище се описва насочващата диагноза след последната хоспитализация на пациента и квалифициран психолог прави преглед, който се състои от беседа и специализирана батерия от психодиагностични тестови методики. Тестовата част на прегледа има за цел да установи когнитивните възможности на пациента. Тези когнитивни възможности са свързани с вниманието, ориентация, памет, гнозис и праксис (сетивни усещания и прогнозирани двигателни умения), екзекутивни функции, езикови умения, социална когниция и визуално-пространствени умения. При част от заболяванията цялостната когниция е сравнително запазена и позволява на пациента да продължи живота си самостоятелно. При коморбидните заболявания, особено ако са с продължителен характер, когнитивните функции са силно нарушени и страдащия се нуждае от асистент или роднина, който да се грижи за него. Продължителността на самото психологичното изследване в общия случай е около 40-50 мин., в които психологът провежда беседата, прилага конкретна тестова методика и след това обработва резултатите.

Готовите психологични становища се предават на пациента до 2 работни дни, в 2 оригинални екземпляра.

Цена на психологично становище – 70 лв.

Запази своя час в Перник сега

При желание за записване на час за посещение, моля използвайте телефонния номер, който ще намерите в секция "Контакти"

Отзиви от клиенти

"Много внимателна и деликатна. Не съм предполагала, че ежедневно съм подложена на огромен стрес, който сама мога да редуцирам. Получих много ценни за мен съвети. Благодаря!"

В.И

Ако имате нужда от сигурно пространство в трудни дни или искате да преодолеете свои несигурности, можете да ме намерите в  кабинет за душата, намиращ се в Център за личностно развитие "У дома".