Ако в хода на психологичното консултиране се появи по-дълбока проблематика, свързана с поведенческа или емоционална стабилност на клиента, се решава дали да се продължи работа в дълбочина, която изисква по-дълъг период от време за постигане на облекчение или решаване напълно на травматичната ситуация или поведенческата трудност. Психотерапията в общия случай е не по-малко от 3 месеца, като срещите са всяка седмица.

  • продължителността на индивидуална терапия: 50 мин.
  • цена за индивидуална психотерапия: 70,00 лв.
  • продължителността на семейна терапия: 60 мин.
  • цена за семейна психотерапия: 90,00 лв.