Психологичното консултиране е в рамките на няколко срещи и е предназначено за разглеждане и диагностициране при  сравнително леки трудности от различен характер – поведенчески или емоционални.

Терапевтът се ангажира с поддържане на терапевтичния процес, което дава спокойствие на клиента, че споделянето на проблематиката се осъществява на подходяща психична дълбочина и последващата обратна връзка за клиента ще донесе смисъл и облекчение.

Терапевтична рамка:

  • продължителността на индивидуална консултация: 50 мин.
  • цена за индивидуална консултация: 70,00 лв.
  • продължителността на семейна консултация: 60 мин.
  • цена за семейна консултация: 90,00 лв.