Услуги

Становища пред ТЕЛК.

ТЕЛК /териториални експертни лекарски комисии/ са орган, пред който се явяват за лица за освидетелстване на трайна неработоспособност.

В част от писмата, ТЕЛК изискват и психологично становище като неразделна част от необходимите документи за явяване пред комисия. Психологичното становище представлява специална тестова методика, състояща се от няколко батерии тестове. Продължителността на изследването в общия случай е около 20-30 мин. Готовите становища се предават на пациента до 2 работни дни, в 2 оригинални екземпляра.

Цена на психологично становище – 70 лв.

* При явяване за психологично становище, моля да представите копия на всички актуални към момента епикризи и актуална психиатрична консултация/ако се изисква такова/.

Психологично консултиране – Психологичното консултиране е в рамките на няколко срещи и е предназначено за разглеждане и диагностициране при  сравнително леки трудности от различен характер – поведенчески или емоционални.

Терапевтът се ангажира с поддържане на терапевтичния процес, което дава спокойствие на клиента, че споделянето на проблематиката се осъществява на подходяща психична дълбочина и последващата обратна връзка за клиента ще донесе смисъл и облекчение.

Терапевтична рамка:

  • продължителността на индивидуална консултация: 50 мин.
  • цена за индивидуална консултация: 70,00 лв.
  • продължителността на семейна консултация: 90 мин.
  • цена за семейна консултация: 120,00 лв.

Психотерапия – Ако в хода на психологичното консултиране се появи по-дълбока проблематика, свързана с поведенческа или емоционална стабилност на клиента, се решава дали да се продължи работа в дълбочина, която изисква по-дълъг период от време за постигане на облекчение или решаване напълно на травматичната ситуация или поведенческата трудност. Психотерапията в общия случай е не по-малко от 3 месеца, като срещите са всяка седмица.

  • продължителността на индивидуална терапия: 50 мин.
  • цена за индивидуална психотерапия: 70,00 лв.
  • продължителността на семейна терапия: 90 мин.
  • цена за семейна психотерапия: 120,00 лв.