Антония Малчева

клиничен психолог и психотерапевт в гр.София

Професионалният ми път в сферата на Психологията и Психотерапията започна преди десет години със завършването ми на бакалавърска степен по „Психология“ във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр.Велико Търново и магистърска степен "Клинична психология" в СУ "Св.Климент Охридски" - гр.София.

След това продължих своето развитие с редица допълнителни обучения и следдипломни квалификации в различни университети и дружества с европейско сертифициране.

Част от тях са в Медицински университет – гр.Пловдив с едногодишен курс по „Еволюционна психология и психотерапия“, „Базови психотерапевтични умения“ в Дружеството по позитивна психотерапия в България, „Работа с ТАТ“ – сертифицирано обучение за работа с водещата проективна методика „Тематично-аперцептивен тест“ към Фондация „Хестия“, „Личен опит“ – групова лична психотерапия към Българска асоциация по  когнитивно-поведенческа психотерапия, "Базови умения" към Българска асоциация по  когнитивно-поведенческа психотерапия.